• Мисия на Езиков център
  Мисия на Езиков център
  Мисия на Езиков център
  ОБРАЗОВАТЕЛЕН
  ЦЕНТЪР
  Study abroad "C & A"

  0888 63 82 93, ‎0885 11 77 17
  educa@studyabroadca.eu

Мисия

1. МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ Мисията на Езиков център „C&A” е да предложи високи стандарти на преподаване и обучение на достъпна цена. За да постигнем това, програмата ни предполага ефективно време за обучение в класната стая и сериозна самостоятелна работа в дните между уроците. Програмата на курсовете ни се базира на материала от съвременна учебна система, който се преподава в рамките на предварително определен график и брой часове. Уроците са внимателно подготвени, допълнителните задачи имат ясна структура и цел, а учебният материал се поднася постепенно, съобразно нивото на всяка от групите. Освен желанието ни да предложим добре структуриран и подходящо поднесен материал, ние се стремим да създадем приятна и стимулираща среда за нашите ученици. Водени сме от убеждението, че уроците по английски език следва да бъдат по-скоро удоволствие, отколкото неприятно задължение. Забавлението и ученето не са несъвместими. Колкото по-приятен е един урок, толкова по-вероятно е учениците да усвоят материала, който, разбира се, е поднесен по стандартите на най-добрите практики в преподаването.

Нашите допълнителни услуги и дейности извън основната програма също така допринасят за ефективността на учебния процес. Учителите на “C&A” са на разположение за индивидуални консултации по предварително обявен график, така че учениците могат да обсъдят с тях въпроси свързани с дейностите в клас или домашната работа, или да потърсят съвет за явяване на международен изпит по английски език. Езиков Образователен център „C&A” организира извънкласни дейности, които дават възможност на учениците да се опознаят помежду си и да общуват със своите учители извън класната стая. Такива мероприятия също така предполагат практикуване на езика в естествена среда. Ние приветстваме всички предложения, идеи и мнения за нашата дейност. Винаги се интересуваме от мнението на нашите ученици и бързо реагираме на предложенията им, за да отговорим напълно на техните нужди и очаквания!

TOP