ИНВЕСТИРАЙТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО!
ТОВА Е БЪДЕЩЕТО!

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Образователен център за обучение в чужбина „С&А” е организация, създадена с цел да удовлетвори стремежа на желаещи кандидати към получаване на по-добро образование в чужбина и усъвършенствуване на езиковите познания. Центърът е създаден през 1998 година от семейство Христо Калинов и Анна Георгиева - експерти в областта на образователното консултиране. Агенцията е официален представител на едни от най-добрите образователни институции в САЩ, Канада, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия. В информационния център може да получите консултации за възможностите за кандидатстване в средни и висши учебни заведения в чужбина, конкурси, стипендии, обменни програми и стажове, които периодично се обявяват от чуждестранните образователни институции.

Агенцията за обучение зад граница е член на NAFSA - Асоциация на консултантите по образователните програми - неправителствена организация предоставяща обучение, информация и услуги в областта на образователния международен обмен.

Движеща сила на образователния център към Агенцията е ясното съзнание за необходимостта от изграждане на интелектуален капацитет, осигурявайки достъп до най-престижните световни образователни центрове на талантливи и способни млади българи, които да посрещнат предизвикателствата на промяната, както и да спомогнат за интегрирането на България в Европа и света.

Центърът разполага с богата справочна литература за образователните системи в света и съответните изисквания относно процедурата на кандидтстване и приема на студенти в чуждестранните висши учебни заведения. Консултантите в „С&А” помагат при избора на колеж или университет. Първостепенна грижа на служителите от информационния център е приспособяването и благополучието на всички участници в съответната програма.

ОТ НАС ЩЕ НАУЧИТЕ СТЪПКИТЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕ В СРЕДНИ И ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ЧУЖБИНА И ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА НИ.

ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ЦЕНТЪРА ЩЕ ПРЕДАДАТ СВОИТЕ УМЕНИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕЗИКОВИ НИВА В ОБЛАСТТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

TOP